Telemedicína a její využití u chronicky nemocných pacientů

12.01.2017 20:54

Dle ČSÚ bylo v roce 2010 na území ČR více než 15,5 % obyvatel starších 65 let, což je nárůst 2,4% během 10 let, což znamená, že v roce 2065 bude činit podíl již 32,2%. Predikce pro země EU předpokládá do 50 let prodloužení věku u žen o 9 let a u mužů o 10 let, avšak již nyní je vyšší věk u žen spojen v průměru s 20 lety stavu dlouhodobé choroby (u mužů 16 let).

Telemedicína je nástroj, který dokáže být efektivním nástrojem při léčbě chronicky nemocných pacientů. Ve Fakultní nemocnici Olomouc se zaměřujeme zejména na telemonitoring pacientů se srdečním selháním s dysfunkcí levé komory, na pacienty s nově diagnostikovaným diabetem mellitus II. typu po prodělaném infarktu myokardu nebo telemonitoring pacientů s poruchou srážlivosti krve.

Telemedicína je obor, který pomocí informačních a komunikačních technologií snížuje počet rehospitalizací pacientů, efektivně pomáhá využívat čas zdravotnického personálu a snižuje tak náklady na poskytovanou zdravotní péči a prodlužuje kvalitu a aktivní délku života chronicky nemocných pacientů.