Aplikace EDA PLAY pomáhají dětem s postižením trénovat zrak a jemnou motoriku

05.01.2017 19:09

Děti se zrakovým a kombinovaným postižením mohou mít omezený přísun podnětů z okolí, být velmi citlivé na změny a velmi pomalu přijímat nové stimuly. Aplikace EDA PLAY mohou doplňovat každodenní činnosti, které dítě zná ze svého domova nebo vzdělávacího zařízení.

Hra na tabletu dokáže na dotyk dítěte ihned reagovat. Podporuje tak dítě v motivaci věnovat se hře a vyvíjet vlastní úsilí. Hrou děti povzbuzujeme k tomu, aby stimulovaly zrak a jemnou motoriku, které jejich tělo vzhledem k postižení potlačuje.