Silvie Benešová: Most ze Země ticha

04.04.2015 21:16

Internet pro můj sluchový handicap pro mě představuje most ze země ticha do země nepřeberných informací, zvuků a obrazů, které jsou pro mě neuvěřitelným zdrojem informací, které by mi jinak „utekly“, protože jsem od narození těžce sluchově postižená (praktická hluchota) a nemůžu je slyšet např. z televize či rádií.

 

Jako „Husákovo“ dítě pamatuji dobu, kdy nás ještě neobestírala všudypřítomná světová síť zvaná Internet a první mobilní telefony dostupné pro širokou veřejnost se objevily až v r. 1996.

 

Existovaly pouze pevné telefonické linky, takže tzv. on-line komunikaci se svými přáteli jsem mohla pouze svěřit papíru a formou dopisů jsem se mohla dotazovat na zdraví svých blízkých apod.

 

Pokud jsem plánovala návštěvu lékaře či úřadu, tak jsem musela obětovat svůj čas a osobně si všude dojít a sama si vše vyjednat, i když jsem dopředu nikdy nevěděla, zda si dotyčný na mě zrovna udělá čas či zda danou věc vyřídím. V nejnutnějších případech jsem mohla požádat své rodiče, aby mi někam zavolali telefonem a mým jménem dotaz předali, ale v případě soukromých věcí jsem se velmi nerada na ně obracela. Umíte si představit, že by Vám např. schůzku s vaším milým sjednávala telefonicky vaše matka či otec? J

 

V dnešní době Internet skoro dokonale odblokoval všechny překážky, které ztěžovaly můj přístup k informacím, ke vzdělávání (mimo knih) a komunikaci s přáteli.

 

Nyní jsem se svými přáteli, jak z Čech, tak i z celého světa prakticky neustále ve spojení přes tzv. sociální sítě a aplikace jako jsou např. Skype, Facebook či Whatsapps, které pracují v reálném čase. Spoustu věcí vyřídím formou SMS a pokud nastane situace, že si potřebuji „zavolat“, tak i v tomto případě mě internet nenechá ve štychu a díky aplikaci ICQ ve svém smartphone se mohu spojit s tzv. Službou pro neslyšící, která on-line vyřídí můj dotaz na jakékoliv telefonní číslo a zpětně mi zprostředkuje i odpověď.

 

Internet ale není jenom prostředím pro zábavu. Od dětství jsem byla fandou techniky, fyziky, milovala jsem historii, ráda jsem četla historické romány a články, takže můj pokojíček byl zahlcen knihami téměř od „podlahy ke stropu“J, nyní díky internetu jsem zaregistrovaná např. na edukačním on-line portálu pro výuku angličtiny, ráda si stahuji další nové knihy v elektronické podobě, takže moje knihovna už čítá na tisíce svazků, což jsem si v době svého dětství neuměla ani představit, že jednou nastane čas, kdy moje knihovna bude pomalu větší, než knihovna Jiřího Mahena v Brně J.

 

Internet se stal mým největším pomocníkem, když jsem začala studovat vysokou školu, přes internet jsem se dostala k spoustě informací z mého oboru, k publikacím, které nebyly např. v knihovně dostupné apod. Díky této síti jsem mohla napsat i disertační práci a nepochybuji o tom, že všechny možnosti Internetu jsem ještě zdaleka nevyčerpala.

 

Internet využívám i k osobní prezentaci, provozuji své vlastní webové stránky, sbírám informace, které by mohly pomoct ostatním sluchově postiženým a kdysi jsem snila dokonce i o cestovce pro hlušouny, která by byla zaměřená na nedoslýchavou klientelu.

 

K dokonalému využití internetu už chybí jen jediné: aplikace, která bude v jakoukoliv dobu umožňovat on-line zápis mluvené řeči člověka a bude dostupná všem v mobilech, tabletech apod.

 

Takže děkuji „tomu nahoře“, že jsem se narodila v takovou šikovnou dobu, že díky Internetu jsem mohla krásně a bez velké námahy přejít přes internetový most do světa slyšících.