Zpřístupňujeme výuku vysokoškolským studentům s handicapem

Na Masarykově univerzitě v Brně nedávno začal semestr a vše běží na plné obrátky. Studenti si rozšiřují obzory na přednáškách a seminářích, píšou bakalářky, diplomky nebo disertace. Na startovní čáře vysokoškolského studia stojí i sami uchazeči, kteří procházejí prvními koly přijímacích zkoušek. Jak se však univerzita staví ke studentům s nějakou formou zdravotního nebo sociálního znevýhodnění? Dokáže uzpůsobit podmínky jejich speciálním potřebám? A myslí vůbec na své studenty s handicapem? Odpovědi na všechny uvedené otázky jsou více než optimistické. Masarykova univerzita v pomoci handicapovaným studentům rozhodně nezahálí a neustále rozšiřuje portfolio svých služeb. Už v roce 2000 nechala zřídit Středisko Teiresiás, které zajišťuje, aby byly studijní obory přístupné studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně s jiným zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Řadu informací...

 

Klíčová slova: