Zdravotní hendikep v práci nezatajujte. Můžete přijít o odškodné

Pokud zaměstnavatele nepoučíte o své psychiatrické diagnóze, nemůžete ho pak obvinit z diskriminace kvůli tomu, že nepřijal opatření, aby se vám u něj snáze pracovalo.

Bývalý zaměstnanec se žalobou domáhal, aby soud uložil zaměstnavateli povinnost omluvit se za diskriminační jednání. Vyžadoval omluvu prostřednictvím dopisu, dále pak vývěsky v kuchyňce na pracovišti po dobu 30 dní, příspěvku na podnikové sociální síti s možností komentářů a bez možnosti jejich cenzurování a článku na intranetu zaměstnavatele, který bude umístěn na titulní straně po dobu 7 dní. K tomu požadoval částku přiměřeného zadostiučinění v penězích ve výši 200 000 Kč a ještě uhradit  částku 88 936 Kč jako odškodnění majetkové újmy. Docela...

 

Klíčová slova: