Zdravotně sociální služby - sociální poradenství

Kontakty: Bc. Petra Kratochvílová, DiS. – tel. 317 756 523, mob. 724 715 199 pavilon N, kancelář ve 3. patře Bc. Helena Marečková Budějská, DiS. tel. 317 756 237, mob. 722 466 219 pavilon N, kancelář ve 3. patře Bc. Marie Kapalová, DiS., tel. 317 756 211, mob. 724 928 776 pavilon I, kancelář ve 2. patře

Zdravotně-sociální pracovník je v podstatě sociální pracovník ve zdravotnickém zařízení, který řeší nebo se podílí na řešení níže uvedené zdravotně-sociální problematiky. Zdravotně-sociální pracovník poskytuje pomoc pacientům všech věkových kategorií, kteří se pro nepříznivý zdravotní stav nebo špatné sociální zázemí dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit. Cílem této služby je umožnit pacientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné...

 

Klíčová slova: