Zapomeňte na léčbu prací, ergoterapie umí mnohem víc

Jste v produktivním věku, zdraví, ochotní přijet do Prahy a pomoct s výzkumem jemné motoriky? Pak možná Kateřinu Rybářovou, doktorandku a ergoterapeutku potkáte na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze osobně. Ale i kdyby ne, po přečtení rozhovoru o tom, co všechno ergoterapie při studiu i v praxi obnáší, se možná podivíte, proč už dávno svého ergoterapeuta nemáte. Může se člověk s ergoterapií setkat i jinde než ve zdravotnickém zařízení? Může, ergoterapeuti jsou po republice rozeseti mnohem více než kdysi. Pracují ledaskde, ve zdravotnictví, v sociálních službách, v prodejnách s kompenzačními pomůckami, ve školství, v soukromé sféře nebo ve firmách, jako je třeba Škoda Auto, kde řeší ergonomii jak pracoviště, tak i montáže samotných aut. Nově také pronikají do oblastí, jako je adiktologie nebo neonatologie, záběr je opravdu široký. Ergoterapie se tedy zaměřuje i na prevenci? Jasně, dokonce už se více posouvá od té terciární a sekundární, tedy od zmírnění dopadů následků onemocnění nebo zabránění rozvoje určitého chování v rizikových skupinách, k prevenci primární, a proto ergoterapeuti například školí zaměstnance ve firmách v úpravě pracovního prostředí. Učí je, jak si nastavit monitor, klávesnici, jaký typ myši používat a podobně. Platí na vás, že kovářova ...

 

Klíčová slova: