VZP: Příspěvky pro seniory v letošním roce

Speciálně pro seniory nad 65 let je určen příspěvek cílený na prevenci nebo včasné odhalení poruch duševního zdraví . Vyčleněnou částku až 500 Kč

je možno využít na nákup kognitivních pomůcek doporučených Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti, nebo na testování paměti ve vybrané síti lékáren.  

Senioři ale samozřejmě mohou čerpat většinu příspěvků VZP pro klienty ve skupině "dospělí".  

Za zvýhodněných podmínek mohou získat až 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity – od věku 65 let totiž neplatí podmínka, že minimální hodnota předkládaných platebních dokladů (permanentek) musí být 1 500 Kč. Příspěvek je poskytován na rekondiční pohybové a zároveň sportovní aktivity rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla (např. Sokol, turistické kroužky), mj. i na všechny typy jógy. V kalendářním roce, kdy klient dovrší 65 let, může při splnění stanovených podmínek dokonce požádat 2x o 500 Kč na pohybovou aktivitu – před 65. narozeninami předloží...

 

Klíčová slova: