Vznikla hybridní kniha pro žáky se zrakovým a sluchovým postižením

Unikátní hybridní kniha pro zrakově a sluchově postižené žáky je na světě! Jak taková kniha vypadá a co je jejím tématem: ..."

 

Klíčová slova: