Vysoký krevní tlak je nenápadný, ale může zabíjet. Dbejte na prevenci, radí specialisté z Kardiologického centra AGEL v Pardubicích

Pardubice – Na úterý 17. května připadl Světový den hypertenze, který má poukázat na vážné zdravotní komplikace provázející hypertenzi a potřebu kontroly krevního tlaku. Včasnou léčbou a prevencí můžete předejít výraznému postižení srdce, mozku a zraku anebo postižení ledvin.

Hypertenze je odborný výraz pro vysoký krevní tlak. V dospělé populaci České republiky (25 až 64 let) postihuje hypertenze zhruba 40 procent obyvatelstva. To znamená, že v ČR je asi 3,5 milionů pacientů s hypertenzí. " Jako typického pacienta si lze představit staršího muže s výraznou nadváhou, bez dietní kontroly a s minimální fyzickou aktivitou. Tento modelový pacient často také trpí diabetem a zvýšenou hladinou cholesterolu. Odborně tento soubor rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění nazýváme metabolickým syndromem,"uvádí lékař Kardiologického centra AGEL MUDr. Vojtěch Novotný Ph. D. " Hypertenze se však může vyskytovat u kohokoliv z nás. Varovnými příznaky mohou být opakované bolesti hlavy, krvácení z nosu, poruchy zraku, únava, ztráta výkonnosti nebo dušnost," pokračuje lékař.  

Neléčená hypertenze může vést až k infarktu myokardu, srdeční arytimii, nebo kornatění cév. Naštěstí je v dnešní době hypertenze léčitelné onemocnění. " Základními preventivními opatřeními je udržování správné tělesné hmotnosti, omezení nadměrného přívodu tuků, kalorií a soli, pravidelná fyzická aktivita a nekuřáctví,"vysvětluje kardiolog. "Pokud...

 

Klíčová slova: