Vyšetření sítnice umělou inteligencí už není sci-fi

Dokáže rozpoznat zárodky vážných nemocí, jako například diabetes. Diabetologie bude ostatně vedle obezitologie, kardiologie, psychologie a rehabilitace jedním z ústředních témat konference. U jednotlivých stánků budou k dispozici specialisté, připraveni zkonzultovat s veřejností zdravotní problémy. Využijte LIFMAT Pass a procestujte své zdraví "Cílem výstavy je ukázat, že vstup do telemedicíny nemusí být vůbec složitý. Návštěvníci obdrží při příchodu LIFMAT Pass, do kterého dostanou u označených stánků údaje o výsledcích měření.

...

 

Klíčová slova: