Vozíčkáři testovali na trzích nové krycí můstky elektroinstalace

Prvních šest kusů kabelových můstků bylo nainstalováno na ploše náměstí Republiky v Plzni, kde probíhají momentálně Martinské trhy.

Právě ty přijeli otestovat plzeňští vozíčkáři na různých typech invalidních vozíků, aby vyzkoušeli, zda se budou moci na trzích lépe pohybovat, než tomu bylo v minulosti, kdy jim v pohybu bránily stávající příliš vysoké kabelové můstky.  

 "V minulosti mi byla doručena stížnost Jany Hradské z Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, ve které upozornila na fakt, že trhy jsou pro vozíčkáře v celém rozsahu nedostupné,” informoval David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.  

 Osoby s invalidním postižením nebyly schopné na vozíku bez pomoci přejet osazené kabelové ochranné pomůcky. Rovněž osoby s postižením chůze, které používají vozík se čtyřmi koly, často na můstku uvízly. Stížností se obvod intenzivně zabýval a vyvolal jednání se zainteresovanými osobami. Řešení se...

 

Klíčová slova: