Vnímají svět jinak, přesto v něm žijí s námi

Možná jste se setkali s tím, že někdo o někom prohlásil, že žije ve vlastním světě. Samo o sobě to ještě nemusí nic znamenat. Někdy to značí pouze to, že postoje dotyčného se výrazněji liší od obecně zažitých měřítek. Jsou však i lidé, u nichž tyto problémy vyplývají z autismu, tedy poruch autistického spektra (PAS). A právě těm pomáhá ve Zlíně, Brně, Praze a Olomouci tým specialistů sdružených v organizaci Za sklem, která již dvanáct let podporuje lidi na spektru autismu žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Jak taková práce vypadá, co obnáší a jaké služby organizace klientům i široké veřejnosti nabízí, přiblížila předsedkyně spolku Marta Pečeňová a koordinátorka aktivit Saskia Mišová.

Autismus je poměrně široký pojem, který je navíc...

 

Klíčová slova: