VIDEO: Nemocnice v Ostravě hledá lidi. Spustila náborovou kampaň s Dr. Housem

Součástí MNO jsou detašovaná pracoviště – Léčebna dlouhodobě nemocných, Dům sociálních služeb, Dětský rehabilitační stacionář, Centrum duševního zdraví a psychiatrie, která se nacházejí mimo areál nemocnice - více informací na www.mnof.cz. ...

 

Klíčová slova: