V Plzeňské se otevře nové pracoviště

 
Pětka

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., (CSOP) otevře další nové detašované pracoviště pečovatelské služby v druhé polovině května, a to na adrese Plzeňská 174.  

Radnice Prahy 5 letos dokončila rekonstrukci prostor vily Áda v Košířích. Součástí rekonstrukce bylo i vybudování výtahu, který umožní do celého domu bezbariérový přístup.  

V prvním patře vily byly pro CSOP zrekonstruovány prostory, kde bude zřízeno další detašované pracoviště pečovatelské služby.  

Provoz tohoto pracoviště bude zahájen pravděpodobně v druhé polovině května.  

"Městské části se povedlo zajistit komfort pro všechny zájemce o pečovatelskou službu spočívající ve vybudování samostatného, bezbariérového vstupu do kancelářského zázemí této sociální služby. Dosavadní přístup do domu byl velice komplikovaný, neboť předpokládal nutnost překonání schodů, tudíž dům byl obtížně dostupný například pro seniorskou veřejnost a osoby se zdravotním či tělesným postižením.  

Tento problém odstranil nově vybudovaný přímý vstup z chodníku ulice Plzeňská 174 do výtahu, který zájemce dopraví přímo do kanceláře pečovatelské služby," informoval radní Petr Lachnit (ANO).  

Občané Košíř, Cibulek, Hřebenek, Motola a okolních lokalit budou mít v samotném srdci Košíř k dispozici svůj profesionální pečovatelský tým tvořený koordinátorkou, pečovatelkami a sociální pracovnicí. Princip jít za těmi, kteří pomoc potřebují, vycházel ze zkušeností prvního detašovaného pracoviště pečovatelské služby, které CSOP loni otevřelo na Barrandově. Cílem zřízení detašovaného pracoviště v další lokalitě je být nablízku těm, kteří služby potřebují, a třeba o nich zatím ani nevědí. Právě dostupnost služeb je klíčovým tématem v situacích, se kterými se seniorská veřejnost potýká. Občané Košíř a okolních lokalit budou mít možnost se přijít poradit, zkonzultovat svou situaci či požádat o zajištění pomoci například s péčí o domácnost, nákupy, dovozem a přípravou jídla, hygienou, úklidem, doprovodem k lékaři, na jednání nebo doprovodem na vycházku či přepravou Taxíkem Maxíkem. Pečovatelská služba také nabízí rodinám či osobám pečujícím základní poradenství spočívající ve vytipování vhodných sociálních a dalších služeb, které jim mohou pomoci péči o blízkého zkvalitnit a zefektivnit.  

Seniorská veřejnost v tomto novém detašovaném pracovišti může získat informace o dalších možnostech, které poskytuje CSOP, jako jsou například služby pobytového odlehčovacího zařízení Na Neklance 15, o bydlení, které nabízejí domy s pečovatelskou službou v Praze 5 pro seniory, o nabídce wellness center s nabídkou služeb pedikúry, kadeřnictví, masáží a koupelí. Dále zde získá informace o aktivizačních a vzdělávacích programech a akcích, které nabízí komunitní centra Prádelna, Louka a nově  

i Konírna. *  

Foto: Více se dozvíte www.csop5.cz  

Foto: Zrekonstruovaná vila Áda uspokojí všechny zájemce o pečovatelskou službu

Klíčová slova: