V Nemocnici v Českém Těšíně využívají elektronickou dokumentaci

Nemocnice AGEL Český Těšín začala naplno využívat výhody elektro-nické dokumentace prostřednictvím mobilního IKISu - Integrovaného Klinického Informačního Systému.

Tablety mají zdravotníci v rukách nejen u příjmu pacientů. Mezi hlavní přínosy digitalizace důležitých informací patří přesné a konkrétní zdokumentování stavu pacienta i například možnost on-line sdílení dat mezi zdravotnickými subjekty.

"Elektronizace doku-mentace přispěje k zefektivnění péče o pacienty, k redukci chyb ve vedení dokumentace, zároveň do-chází k výraznému ulehčení práce i pro samotný personál,” těší MUDr. Barboru Zbránkovou, předsedkyni představenstva a zároveň...

 

Klíčová slova: