V Milovicích vznikne nové zařízení následné a dlouhodobé intenzivní péče

Součástí nové polikliniky v Milovicích bude i moderní zařízení následné intenzivní péče (NIP). Zařízení pro dlouhodobě nemocné pacienty ve stabilizovaném stavu, kteří jsou závislí nejčastěji na umělé plicní ventilaci bude provozovat společnost Chronicare, která má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti. Právě toto zařízení poskytne své služby nejen pacientům ze Středočeského kraje, ale částečně i pacientům z kraje Libereckého, Královehradeckého a Pardubického.

V Milovicích jsme našli prostor pro potřebný rozvoj a rozšíření poskytované péče, kterou momentálně provozujeme v Nymburce. Dojde zde k navýšení lůžek následné intenzivní péče a máme i možnost zřídit potřebné oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (tzv. DIOP), jehož lůžka ve Středočeském kraji dlouhodobě chybí. Díky tomu se můžeme nadále starat o pacienty, kteří již nepotřebují podporu umělé plicní ventilace, ale stále vyžadují zvýšenou péči především o dýchací cesty, říká Pavel Ondráček, provozní ředitel Chronicare a dodává: "Spolupracujeme s řadou nemocnic ve Středočeském kraji i širším okolí, kterým umožňujeme uvolnit lůžka akutní péče a zároveň poskytujeme pacientům delší čas na léčbu. Oba typy naší péče (NIP i DIOP) jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami."  

Zařízení následné intenzivní péče pokračuje a navazuje na nemocniční péči anesteziologicko-resuscitačních oddělení (ARO) nebo jednotek intenzivní péče (JIP) a slouží těžce...

 

Klíčová slova: