Tančící senioři jsou zdravější a šťastnější

 
REGION OPAVSKO

Senioři si často nejsou jistí, jaká pohybová aktivita by pro ně vzhledem k věku a zdravotním omezením byla vhodná. Řešením může být tanec. Jeho blahodárný vliv na tělo i mysl je obrovský. Taneční škola Vítr v Opavě je navíc důkazem, že ani vážnější handicapy nemusí být překážkou.  

Pravidelný pohyb je pro seniory stejně důležitý jako pro mladší lidi. Nalezení vhodné pohybové aktivity pro seniora však může být vzhledem k různým zdravotním omezením, která s sebou vyšší věk často přináší, složitější. Dobrým řešením bývá tanec. "Tančit se dá mnoha způsoby," ujišťuje profesionální tanečník Miroslav Spáčil, který v Opavě provozuje Taneční školu Vítr. Někteří senioři jsou vitální, bez závažnějších zdravotních omezení. Ti zde navštěvují běžné taneční kurzy pro dospělé. Ostatně ani seniorům s některými zdravotními handicapy nemusí být tyto kurzy zapovězeny. "Tanec se dá v mnohých ohledech přizpůsobit. V takových případech můžeme předem hledat řešení," říká Spáčil. Pro seniory se závažnějšími zdravotními omezeními nabízí Taneční škola Vítr rehabilitačně zdravotní cvičení spojené s hudbou. Tady se vždy hledá forma cvičení, která člověka nezatíží, ale prospěje mu a přinese radost. Zajímavým počinem je nabídka speciálních tanečních lekcí pro domovy seniorů a obdobná zařízení. Jedná se o pohyb přizpůsobený konkrétní skupině za doprovodu písniček, které senioři znají z mládí. "Někteří senioři se dovedou hýbat v pomalejším tempu, jiní mají pohyb přizpůsoben vsedě, protahovat se lze i vleže. V Opavě vedu lekce pro mentálně handicapované, takže vím, jak moc je důležité vycházet ze samotných klientů, vnímat jejich možnosti, a podle toho lekci upravit," vysvětluje s pokorou Spáčil. Tanec sice nedovede proces stárnutí zastavit, jisté ale je, že zlepšuje náladu, navozuje vnitřní pohodu, posiluje vitalitu a komplexně zvyšuje kvalitu zdraví. Preventivně působí proti řadě civilizačních onemocnění. U seniorů pomáhá udržovat svalovou hmotu, posiluje kosti, zlepšuje koordinaci pohybů a v neposlední řadě i paměť. Na taneční kurzy lze čerpat příspěvky zdravotních pojišťoven. "Co se lekcí v domovech pro seniory týká, určitě se na mě tato zařízení nemusí bát obrátit. Při práci se seniory pro mě není primární zisk. Ziskem pro mě je do velké míry už samotný dobrý pocit seniorů," dodává Spáčil.  

Taneční škola  

VÍTR  

Foto: Pravidelný pohyb je pro seniory stejně důležitý jako pro mladé. Tanec má tu výhodu, že lidé mohou tančit i jednotlivě.  

Foto: Lucie Tvrdoňová

Klíčová slova: