Suterén on-line - Centrum Paraple

Když nemůžete Vy do Suterénu, může Suterén k Vám. Stačí Vám počítač, čas a přístup k internetu.

A co je to ten Suterén?

Suterén je podpůrná skupina pro lidi s poškozením míchy, případně jejich blízké. Scházíme se pravidelně každý týden na hodinu a půl; setkáním provází dva terapeuti, Pepa Šedivý a Anežka Beranová.
Při setkáních je prostor pro sdílení všeho, co je pro nás aktuálně důležité, co prožíváme, z čeho máme radost, čeho se obáváme. Někdo tomu říká skupinová dynamika, jiný to nazývá čarováním, my si myslíme, že jde hlavně o to být spolu. Můžeme tak...

 

Klíčová slova: