Studium na VŠ a pobírání invalidního důchodu

Jsem tělesně postižený a studuji na VŠ. Byl mi přiznán invalidní důchod II. stupně. Mohu pobírat invalidní důchod a zároveň studovat na VŠ?

Odpověď:  

Pobírání invalidního důchodu při studiu na VŠ nic nebrání. Žádný právní  

předpis Vás neomezuje v aktivitách, které můžete při pobírání  

invalidního důchodu vykonávat. Pokud máte nějaké zdravotní omezení,  

které Vám studium na VŠ znesnadňuje, máte nárok na

Klíčová slova: