Stéblo pomáhá lidem s postižením zůstat v přirozeném prostředí

 

Náš region
Nezisková organizace Stéblo z Borotic pomáhá naplňovat sny lidem s různým typem postižení a znevýhodnění. Pomoc má za cíl, aby se uživatelé služeb stali co nejsamostatnějšími, a přitom zůstali ve svém přirozeném prostředí, aby měli co nabídnout společnosti v regionu a stali se její plnohodnotnou součástí.

Náš REGION nedávno informoval o knize lokální autorky ze středočeského Kytína Dagmar Digma Čechové "Okno s dívkou a ptáčkem", kdy se v rámci křtu mimo jiné uskutečnila i dražba tematických obrázků amatérských výtvarníků, přičemž výtěžek 6 250 korun byl pro neziskovou organizaci Stéblo z Borotic. Jak jsme již informovali, obrázky, které se dražily, znázorňovaly hlavní motiv knížky (okno s klecí a dívkou) a odkazovaly na to, že románovému hrdinovi Renému pomohlo právě kreslení obrázků. Výsledná částka 6 250 korun autorku potěšila i dojala: "Moc všem děkuji." Stéblo si vybrala proto, že se s jeho činností měla možnost seznámit – v Boroticích, kde organizace působí, totiž sedm let žila. Stéblo pomáhá lidem s jakýmkoli typem postižení či znevýhodněním najít smysl života v tom, co je jim blízké – ať už je to malování, zpěv či cokoli jiného.

Posláním organizace je zrovnoprávnit a zlepšit kvalitu života lidí s mentálním, tělesným, sociálním či jiným handicapem poskytováním sociálních služeb Denní stacionář, Sociálně terapeutické dílny, Chráněné bydlení a Odlehčovací služby.

"Znám jednoho z klientů, Péťu Cihelku, který miluje folk a účastní se rád mnoha hudebních festivalů a koncertů, můžete ho často vidět s vozíkem v první řadě," řekla Dagmar. Finanční prostředky organizace využije na koupi automobilu s nájezdní plošinou pro převoz klientů s tělesným postižením.

Rozvíjet osobnost

"Služby Stébla umožňují lidem se zdravotním postižením uživatelům strávit část dne ve stimulujícím prostředí, které se snaží co nejvíce rozvíjet celkovou stránku jejich osobnosti, a umožňují jim kontakt s vrstevníky a místním společenstvím. Hlavním pokračování na straně 2 Stéblo pomáhá lidem s postižením...

dokončení ze strany 1 cílem organizace je prostřednictvím vybraných sociálních služeb umožnit lidem s postižením a jejich rodinám vést život, který by co nejvíce odpovídal životu jejich spoluobčanů bez postižení. Chceme celkově zlepšit hodnotu života lidí s mentálním, tělesným, sociálním či jiným handicapem," říká ředitelka Alena Homolková.

"Při poskytování našich služeb se snažíme, aby se jejich uživatelé stali co nejsamostatnějšími, a přitom zůstali ve svém přirozeném prostředí, aby měli co nabídnout společnosti v regionu a stali se její plnohodnotnou součástí. Cílem je, aby toho mohli dosáhnout tam, kde mají svůj domov, se svou rodinou a přáteli," pokračuje.

Provoz denního centra pro děti a dospělé se speciálními potřebami byl v obci Borotice zahájen v září 2005, přičemž od ledna 2008 rozdělilo denní centrum svůj provoz podle zákona o sociálních službách na denní stacionář a sociálně terapeutické dílny.

"Obě služby jsou určeny lidem s mentálním, tělesným, smyslovým, duševním či kombinovaným postižením a jsou poskytovány v prostorách organizace Stéblo v obci Borotice," říká Alena Homolková. V září roku 2011 bylo zahájeno poskytování dvou dalších sociálních služeb – chráněné bydlení a odlehčovací služba. Obě služby jsou poskytovány v nově postaveném bytovém domě v obci Borotice. "Do Stébla dochází převážně mladí lidé se speciálními potřebami, kteří se, stejně jako jejich vrstevníci, rádi učí, pracují na počítači, chodí do kina, věnují se sportu a rozvíjí své nadání v různých uměleckých a technických oblastech," říká Šárka Daňková. Kapacita denního stacionáře je 25 lidí, sociálně terapeutických dílen 17 lidí, chráněného bydlení 10 lidí, odlehčovací služba je ročně využita asi 320krát.

Terapie v dílnách

A co je smyslem jednotlivých služeb? Kupříkladu smyslem práce v sociálně terapeutických dílnách je, aby měl uživatel služby ze své činnosti radost, aby se něco naučil, aby viděl konkrétní výsledek své práce. "Aby osvojenou činnost mohl použít v soukromém životě a případně si mohl nalézt zaměstnání i v nechráněném prostředí. Aby díky nově nabytým dovednostem dosáhl co největší samostatnosti a stal se plnohodnotnou součástí společnosti," říká Šárka Daňková. Pracovní terapie probíhá v dílnách košíkářské, keramické, textilní, tiskařské, výrobě mýdel, výrobě svíček, domácí práce, práce na zahradě, čištění interiérů aut.

Co se týče například chráněné bydlení, potřebou lidí s postižením je i přes svůj handicap vést co nejsamostatnější život. "Mít pravidelnou náplň dne a cítit se užitečný.

V určitém věku je potřebou většiny lidí se osamostatnit od rodičů a založit si svou vlastní domácnost.

Chráněné bydlení je jednou z možností, jak lidem s postižením umožnit žít způsobem života, kterým běžně žijí jejich vrstevníci. Uživatelé služby dostanou šanci se osamostatnit, ale přitom zůstávají zachovány jejich vazby na okolí, na které jsou zvyklí. Mohou udržovat kontakt se svou rodinou i se svými blízkými, a přitom žít svůj vlastní život. Služba se přizpůsobuje individuálním potřebám uživatele. Uživatel služby si sám rozhoduje o svém životě a o své domácnosti. K dispozici je asistent, který uživateli dle jeho potřeb dopomáhá," dodává Alena Homolková. *

Klíčová slova: