Spolek Doteky naděje a senioři Dobruška ve škole

Včera ráno jsme měli se spolkem převáděčku Jak se žije postiženým mezi námi ve škole v Albrechticích nad Orlicí. Ve škole nás mile přivítali paní učitelky. Nabídli nám kávu, velice dobrý desert a každá žena dostala růžičku od dětí.

Přichystali jsme 4 stanoviště. Jedno měl na starosti Pán Petr Tojnar, který předvedl dětem věci které ulehčují nevidomým lidem se orientovat ve světě vidoucích lidí, kupříkladu osobní váhu, hodiny, nebo jak zjišťují barvy a podobně. Druhé stanoviště měla na starosti Irena Plodková, která dětem říkala jak nalévají nevidomí tekutiny pomocí takzvané hladinky, děti dostali klapičky, aby neviděli a všichni si vyzkoušely pohmatem poznat předměty , nalít do sklenice vodu a také se podepsat podle šablonky.

Další se stanoviště měl Jiří Plodek, který dal dětem klapičky a učil...

 

Klíčová slova: