Spin-off Univerzity Karlovy přináší interaktivní rehabilitační systém

Spolupráce odborníků ze Společného pracoviště Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy spolu s týmem Centra podpory aplikačních výstupů a spin-off firem na 1. LF UK přinesla nové možnosti rehabilitace a distanční péče nejen o pacienty s poruchami rovnováhy.

Spin-off firma Univerzity Karlovy Homebalance s.r.o. založená v roce 2015 nabízí unikátní interaktivní rehabilitační systém, který vznikl díky interdisciplinárnímu týmu Společného pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI v Kladně a 1. lékařské fakulty UK ve spolupráci s dalšími odborníky z oblasti medicíny a fyzioterapie.

Tento rehabilitační systém, jenž se skládá z tabletu a softwaru pro nacvičování rovnováhy, nalézá uplatnění v mnoha oblastech medicíny. V rehabilitačním lékařství je systém používán v rámci komplexní terapie u pacientů po poškození mozku v akutním, ale také v chronickém stádiu onemocnění, kdy již konvenční léčba často nepřináší výrazné zlepšení. V pediatrii je využíván zejména u...

 

Klíčová slova: