Slepý optimismus

Některé knihy si člověka najdou téměř náhodou a takto se mi do rukou dostal ohmataný sešitek vydaný roku 1948. Spisek nazvaný S bílou holí autora Rudolfa Krchňáka přibližuje život a osud slepého člověka v první polovině 20. století. I dnes je jasné, že úděl nevidomých je složitý a opravdu těžko představitelný. Zrak je jedním z našich zásadních smyslů. Ovšem pokud o něj člověk přijde nebo jej do vínku vůbec nedostane, nezbývá, že se pomalu učit žít ve světě zařízeném pro vidoucí se zásadním handicapem.

Konec? Dle autora této knížečky absolutně ne. Naopak.  

Autor ve svých úvahách a přiblíženích vysvětluje vidoucím...

 

Klíčová slova: