Šestice senátorů nadále prosazuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni

Už to vypadalo, že s krachem velké novely zákona o sociálních službách v Poslanecké sněmovně zmizela i naděje na zvýšení příspěvku na péči. Respektive na zvýšení této dávky ve IV. stupni, určené pro lidi s nejtěžším postižením, kteří žijí ve své domácnosti a potřebují celodenní pomoc druhé osoby. Realita je však jiná: mírně nadějná.

Na stole totiž zůstává senátní návrh zmíněného zákona, který na podzim vytvořili Vladimír Plaček, Miluše Horská, Šárka Jelínková, Lumír Kantor, Emílie Třísková a Jiří Vosecký. Konkrétně jde o § 11, kde je navrhnuto u příspěvku na péči toto znění písmena d):

– „jde-li o stupeň IV (úplná závislost), 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 51, 52, 52, nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,

– 19 200 Kč v ostatních případech“.

Navrhované zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni tedy má za cíl posílit příjem osob v nejvyšším stupni závislosti, které nevyužívají pobytové sociální služby. Zvětší se tak současný objem podpory v případech, kdy je péče zabezpečena neformálním pečovatelem, případně s využitím ambulantních nebo terénních služeb.

Úprava příspěvku na péči samozřejmě zvýší celkové roční výdaje na dávku. Nárůst výdajů ve státním rozpočtu v souvislosti se zvýšením částky příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti definovanému...
 

Klíčová slova: