Senioři v našem mikroregionu jsou velmi aktivní - 16. 3. 2023

 
Mirovicko

Řadu let s velkým úspěchem zajišťuje místní organizace Svazu tělesně postižených v Březnici kulturní a společenské akce pro seniory nejen z Březnicka, ale i z Mirovicka. Organizují také zdravotní a rehabilitační besedy. Zajišťují kompenzační pomůcky a sluchové poradenství._Ve čtvrtek 16. března se sešli na výroční členské schůzi v sále kulturního domu v Březnici. Přítomno bylo 182 členů ze 478 zapsaných. V takto hojném počtu se pravidelně scházejí i na podzim. Díky dlouholeté spolupráci se základní a mateřskou školou nikdy na setkání nechybí potěšující kulturní program dětí a žáků. Záslužnou činnost Svazu tělesně postižených v Březnici finančně podporuje především město Březnice. Město Mirovice ze svého rozpočtu věnovalo v letošním roce této seniorské organizaci dar ve výši 10 tisíc korun. Z Mirovicka evidují březničtí celkem 4 desítky členů, kteří se pravidelně zapojují do nabízených aktivit. V loňském roce se zúčastnili pobytových ozdravných zájezdů, jednodenních výletů nebo navštívili divadelní představení. Senioři si pochvalují bezvadnou organizaci akcí, přehledné informace o plánovaných aktivitách i možnost setkávat se dvakrát ročně v tak hojném počtu._Poděkování patří všem, kteří se dobrovolně zapojili do vedení březnické místní organizace, a tak rozšiřují možnosti aktivit pro dříve narozené spoluobčany. Organizace ráda uvítá další nové členy ze širokého okolí. Mirovice jsou odjezdovým místem při zájezdech.

Klíčová slova: