Senioři díky projektu Žít doma zůstávají ve svém

Pardubický kraj se už řadu let zaměřuje na podporu terénních sociálních služeb. Cílem je co nejvíce podpořit jejich setrvání v přirozeném prostředí a tím oddálit odchod například do domova pro seniory.

" "Iniciativa vychází z přesvědčení většiny lidí – doma je doma," říká radní pro sociální péči Pavel Šotola. Do projektu Žít doma se z kraje zapojil i Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička.
"Očekávám podněty a inspiraci k další práci na zkvalitňování našich služeb včetně poradenství, pomůcek a podobně, aby klient mohl opravdu zůstat žít doma," doplňuje vedoucí pečovatelské služby...

 

Klíčová slova: