Sbírka na hřiště pro handicapované

 
REGION OPAVSKO
 
OPAVA  

Krok za krokem se cíl blíží, ale stále je daleko. Záměr vybudovat druhého hřiště pro handicapované v Opavě podpořili občané sbírkou a také hlasováním v rámci participativního rozpočtu. Finance na realizaci ale stále nedostačují, a proto byla vyhlášena další veřejná sbírka.  
Před rokem iniciovali manželé Carbolovi ze spolku Opavskem bez bariér vznik speciálních herních prvků na dětském hřišti na náměstí Slezského odboje v Opavě. Jedná se například o kolotoč nebo houpačku, které jsou uzpůsobeny i pro vozíčkáře a jiné tělesně i mentálně postižené, ale užívat je mohou i zdravé děti. Následně manželé Pavel a Lenka přišli se záměrem vybudovat druhý podobný prostor pro handicapované nedaleko Základní školy Dostojevského. Na konci července byl uzavřen transparentní účet, na něhož lidé přispěli na daný účel 22 833 korun. Mezitím veřejnost podpořila vznik hřiště v participativním rozpočtu v rámci akce Nápady pro Opavu, kde skončil projekt s požadavkem na 400 tisíc korun na druhém místě. Ani tyto peníze stále nedostačují. Proto je opět žádána o pomoc veřejnost. "Od 1. srpna otevíráme novou veřejnou sbírku a prosíme obyvatele Opavy, kterým není osud zdravotně postižených dětí lhostejný, o pomoc a příspěvky. Na několika místech jim budou k dispozici označené sbírkové pokladničky. Polovinu potřebných peněz už máme, teď chceme získat druhou," říká Pavel Carbol. Zástupci spolku Opavskem bez bariér původně počítali s příspěvkem od Nadace ČEZ, ale po postupu přes první kolo se dočkali nepříjemného překvapení. "O výstavbu tohoto hřiště se snažíme již od ledna 2021, ale zatím bez úspěchu. Už se zdálo, že se bude stavět, ale energetická společnost, která nám peníze opakovaně slíbila ze své nadace, najednou otočila a nechala opavský projekt bez podpory. A tak jsme začali hledat jiné cesty, jak dětem hřiště postavit," popisuje Pavel Carbol. Přitom Národní rada osob se zdravotním postižením na slavnostním udílení cen MOSTY 2021 v Hradci Králové letos v květnu první opavské integrované hřiště ocenila pamětním diplomem. Žel bohu, šlo o ocenění bez finanční odměny, tudíž peníze na druhé hřiště na kontě nepřibyly. Tím spíše si Carbolovi váží ochoty obyčejných lidí. "Když čtyři tisícovky Opavanů vloží do sbírkové pokladničky sto korun, je potřebná částka na stavbu Integračního dětské hřiště v opavské Dostojevského ulici kompletní. Stovka snad nikoho nezatíží a pomůže dobré věci. Užitek z toho budou mít především postižené děti, které tu s námi v Opavě žijí," vypočítává Pavel. K podpoře vyzývá obyvatele Opavy i náměstek primátora Michal Kokošek: "Vnímám, že v dnešní době je i minimální podpora z vaší strany, ať už zmiňovanou stokorunou nebo i menší částkou, ne úplně snadná, nicméně moc prosím o vaši podporu, jelikož si toho naši spoluobčané, tedy děti s handicapem, budou vážit a zpříjemní jim to jejich každodenní nelehký životní osud." Zájemci mohou přispět až do konce srpna v pokladničkách umístěných v Turistickém informačním centru na Horním náměstí, na koupališti v Městských sadech anebo v kanceláři spolku Opavsko bez bariér na adrese Horní náměstí 47. Pokladnička bude rovněž součástí různých městem pořádaných akcí. 

Klíčová slova: