RS v dětském věku – opomíjená sestra nemoci dospělých?

Roztroušená skleróza se netýká jen dospělých. Jak častá je u dětí a jak v současnosti pokročily terapeutické možnosti u této populace u nás i ve světě?

Dětská versus dospělá  

Roztroušená skleróza (RS) je chronické autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému (CNS). Hlavní úlohu v patogenezi RS hrají dvě složky – zánětlivá a degenerativní. RS postihuje zejména mladé dospělé mezi 20. a 40. rokem života, častěji ženy. To však není pravidlem. Celosvětově touto nemocí trpí 2,8 milionu lidí, přičemž nejméně 30 tisíc z nich ještě nedosáhlo dospělosti. Většina z pediatrických pacientů má relabující-remitující formu RS (98 %) a ve srovnání s dospělými pacienty bývá u dětí vyšší výskyt relapsů i větší celkový objem lézí na magnetické rezonanci. Zejména vzhledem k časnějšímu začátku...

 

Klíčová slova: