Revize RVP ohrožuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ministerstvo školství prostřednictvím Národního pedagogického institutu finalizuje novelizaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Od počátku prací na tomto materiálu nabídla Asociace speciálních pedagogů ze svých řad renomované odborníky na danou problematiku tak, aby byly při tvorbě zastoupeny základní speciálně pedagogické odbornosti reprezentované odborníky na problematiku žáků s mentálním, zrakovým, sluchovým, tělesným a řečovým postižením. Při jednání na ministerstvu nám bylo slíbeno, že tito odborníci budou osloveni. Bohužel,...

 

Klíčová slova: