Reforma Evropského průkazu zdravotně postižených a parkovací karty

Směrnice, která podněcuje jak evropský průkaz, tak evropskou parkovací kartu pro osoby se zdravotním postižením, se prosazuje pomalu.
Vloni, tedy v roce 2023, naše europoslankyně Evropského parlamentu, zastupující Českou republiku, představila návrh na zavedení Evropského průkazu pro zdravotně postižené. Jak již víte, v letech 2016-2018 probíhaly pilotní projekty v osmi členských státech, včetně Slovinska. Při návštěvě Slovinska jsem diskutoval s tajemníkem svazu neslyšících, který uváděl, že průkaz byl vydán pouze tisíci lidem, z nichž většina neslyšících využívala tuto výhodu k cestování po regionech Slovinska. Naopak ve Španělsku projekt nebyl úspěšný, protože každý region měl své vlastní sociální benefity, a některé regiony byly nedostatečně vybaveny. Z toho důvodu byla navržena reforma v rámci směrnice Evropského průkazu, která původně chyběla parkovací průkaz.  
Například v České republice máme lepší standardy nároků na uznání zdravotního postižení a s nimi spojené benefity ve srovnání se sousedními státy Visegrádské skupiny. Vize Evropské unie ve směrnici o zdravotním postižení silně zdůrazňuje právní nárok na získání stejných výhod při pobytu v zahraničí, avšak realita ukazuje, že praxe vydávání průkazů je velmi variabilní mezi členskými státy. Většina zdravotně postižených, zejména s tělesným postižením nebo poruchou pohyblivosti, považuje tuto situaci za diskriminaci a nerovnost v pohybu po Evropě.  
V letošním roce navrhla Evropská komise směrnici, jak by se měl evropský průkaz zdravotně postižených a evropský parkovací průkaz kosmeticky upravit. Komise, zejména komisařka z Malty, zdůraznila při návštěvě českého předsednictví Evropské unie, že cílem těchto průkazů je umožnit osobám se zdravotním postižením z jiných zemí EU přístup ke stejným preferenčním podmínkám a léčbě, jaké mají...

 

Klíčová slova: