Radnice Desítky podpoří děti se zdravotním postižením

 
Vaše 10

Desátá městská část vyhlásí dotační program na podporu rodin dětí s těžkým zdravotním postižením. V rozpočtu pro rok 2023 na něj bude vyčleněno celkem 1,2 milionu korun, kdy každé dítě bude mít nárok na dvacet, respektive dvacet pět tisíc korun za jedno školní pololetí.  

Dotace jsou určené rodinám dětí, které jsou držiteli platného průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP/P, plní školní docházku denní formou a mají trvalé bydliště na území desáté městské části. Jejich zákonní zástupci mohou radnici žádat o 20 tisíc korun na pololetí, pokud dítě plnilo školní docházku denní formou ve škole specializované na vzdělávání žáků se zdravotním postižením, a o 25 tisíc v případě navštěvování školy nespecializované.  

"Radnice dotační program vyhlašuje každoročně už řadu let a ohlasy jsou velmi kladné. Jedná se o adresnou pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují. Péče o dítě s těžkým zdravotním postižením je nesmírně náročná nejen psychicky a fyzicky, ale i finančně, a já věřím, že naše dotace rodičům pomůže překonávat překážky jejich každodenního života," řekl místostarosta Prahy 10 pro sociální a rodinnou politiku a zdravotnic -tví David Kašpar (VLASTA/STAN). "Zároveň považuji za velmi důležité podporovat, aby děti s těžkým zdravotním postižením mohly chodit do škol, kde se začleňují do kolektivu, a tedy do běžného života. Samozřejmě to ale může být pro některé rodiny finančně velmi nákladné," doplnil.  

Žádost o dotace se podává zpětně, možné je osobní podání i elektronická forma. Za první pololetí letošního školního roku je bude radnice přijímat v období od 1. února do 31. března, za druhé pololetí pak od 1. července do 30. září. 

Klíčová slova: