Průkaz označující vozidlo řízené osobou sluchově postiženou

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Vydání průkazu označující vozidlo řízené osobou sluchově postiženou
V jakém případě ve věci jednat Řidič motorového vozidla se sluchovým postižením, na které mu byl vydán průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty
Charakteristika úkonu Vydání označení do motorového vozidla, které ostatní řidiče upozorňuje, že řidič je osobou se sluchovým postižením
Výsledek úkonu Vydání průkazu označující vozidlo řízené osobou sluchově postiženou
Kdy věc řešit Kdykoli, o vydání  průkazu lze požádat, když jej potřebujete a splňujete podmínky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky nelze eřešit lektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky občanský průkaz, průkaz ZTP přiznaný z důvodu plné nebo praktické hluchoty, řidičský průkaz, průkazová fotografie
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky nelze řešit  elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat osobní návštěvou na příslušném pracovišti, Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1 – kancelář č. 110 v úřední dny a hodiny,  pověřená osoba Bc. Kamila Duroňová popř. zástup
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky není zpoplatněno
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky není zpoplatněno
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu jednorázový úkon
Opravné prostředky  
Časté dotazy Mohou držiteleů průkazu označující vozidlo řízené osobou sluchově postiženou využívat výhod držitelů parkovacích průkazů označující přepravu osoby těžce zdravotně postižené ? Nemohou, jedná se o dvě rozdílná označení.
Sankce sankce za zneužití průkazu řešeny postihy v rámci obecných právních předpisů (přestupek apod)
Působnost 2
Oblast zdravotní postižení, řízení motorového vozidla
Klíčová slova sluchové postižení, řidič,
Počátek platnosti popisu úkonu  
Konec platnosti popisu úkonu  
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému  
Klíčová slova: