Prošla pomoc pro autisty a osoby s demencí

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Díky ní se rozšíří okruh osob, kterým stát pomáhá s pořízením motorového vozidla, nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku získají také osoby s demencí. Rovněž se zjednoduší administrativa příspěvku na mobilitu i příspěvku na zvláštní pomůcku.
Mezi ty, kterým vznikne nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, budou patřit i osoby s demencí. Získají pomoc například s pořízením plošin, nájezdových ližin, schodolezů, úprav koupelny a WC. V případě úprav koupelny a WC přitom obdrží příspěvek až 350 tisíc Kč, v případě instalace plošiny až 400 tisíc Kč. Dnes tyto osoby nárok na tento příspěvek nemají. Demence je závažný problém a je jedním z nejčastějších postižení u seniorů. Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje za nutné tyto osoby a jejich rodiny podpořit, a to mimo jiné s ohledem na očekávaný nárůst jejich počtu.
Nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla až do výše 200 tisíc Kč vznikne i lidem se závažným funkčním dopadem poruch autistického spektra (PAS), aniž je u nich přítomno...

 

Klíčová slova: