Privamed má největší centrum následné péče v republice

Celkem 200 lůžky, z toho 20 pro dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči, disponuje Centrum návazné péče v Nemocnici Privamed v Plzni.

Je tak jedno z největších v České republice. O provozu i novince – lůžkách následné rehabilitační péče, hovoří primář centra návazné péče Oldřich Berka.

Z minulosti si podobná centra nesou nálepku, že slouží především seniorům k dožití? Mění se už tyhle názory?

Podobných názorů naštěstí ubývá. Už dávno to není pravda, ale v mnoha lidech je to hluboce zakořeněné. Přitom mnoho pacientů od nás odchází domů a žije plnohodnotný život. Náš záběr je velmi široký od péče o mladé lidi po úrazech až po umírající.

Jaké je věkové spektrum vašich klientů?

Od 18 let až do 80 i více let. Ještě před deseti lety byl věkový průměr našich pacientů 80 roků, v současné době činí 55 let. Na DIOPu, tedy na lůžkách dlouhodobé...

 

Klíčová slova: