Překlad do českého znakového jazyka

Překlady do českého znakového jazyka pro Noc vědců poskytuje tým překladatelů Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK. Ústav je jediným pracovištěm zabývajícím se lingvistikou znakových jazyků a oborem Deaf Studies v České republice. Jeho odborný a pedagogický záběr je velmi široký, vedle lingvistiky také kultura a komunita neslyšících, historie neslyšících, výchova a vzdělávání neslyšících, tlumočení a překlad mezi českým znakovým jazykem a češtinou, ale také praktická jazyková rovina jako například český znakový jazyk, psaná čeština pro neslyšící, angličtina pro neslyšící, poskytování služeb pro neslyšící, nedoslýchavé ..

 

Klíčová slova: