Přednáška pro pečující o osoby s poruchou autistického spektra

Krajský úřad zve na přednášku pro pečující o osoby s poruchou autistického spektra.
?Na Krajském úřadě Karlovarského kraje se uskuteční přednáška určená pečujícím o osoby s poruchou autistického spektra. Na programu přednášky jsou například témata poskytování sociální, psychiatrické a emoční podpory pečujícím rodinám i jednotlivcům.
V prvním bloku přednášky se bude lektorka Sonia Sudimacová z Dětského úsvitu zabývat vznikem a vývojem poruch autistického spektra (PAS), specifikací projevů, terminologií, rozdělením diagnóz a přidruženými poruchami. Účastníci přednášky budou seznámeni také s Aspergerovým syndromem nebo se záměnami PAS s jinými diagnózami. Představeny budou vhodné přístupy, podoba léčby či terapie. Opomenuto nebude ani téma problémových oblastí či vzdělávacího systému. ...

 

Klíčová slova: