Před 55 lety došlo k první operaci umělé srdeční chlopně v Československu

ČRo Plus
 -

Petr FISCHER, moderátor
Před 55 lety došlo k první operaci umělé srdeční chlopně v Československu, konkrétně v Brně. V čele týmu lékařů stál přednosta tehdejší druhé chirurgické kliniky Fakultní nemocnice U Svaté Anny, Jan Navrátil, přitom první operace podobným způsobem se uskutečnila ve Spojených státech o 3 roky dříve. Ve spojení jsme s kardiologem, ředitelem centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Petrem Němce, hezký podvečer.

Petr NĚMEC, ředitel centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Hezký podvečer vám i posluchačům.

Petr FISCHER, moderátor
Pane řediteli, proč vlastně byla ta první operace právě v Brně? Ona se tehdy Nemocnice U Svaté Anny nějak na tuto oblast specializovala?

Petr NĚMEC, ředitel centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Já myslím, že to bylo přirozené vyústění vývoje v oblasti chirurgie a kardiochirurgie, který v té době v Československu byl. Profesor Navrátil byl velký nadšenec pro obor kardiochirurgie a nejprve v experimentu a potom i v klinické praxi vypracoval řadu nových postupů a operací, takže v tehdejším Československu měl řadu prvenství, byl prvním, který operoval pacienta v mimotělním srdečním oběhu, byl prvním, který operoval řadu vrozených srdečních vad, takže ta první náhrada srdeční chlopni byla jenom logickým vyústěním snahy profesora Navrátila posunout kardiochirurgii dál a dál.

Petr FISCHER, moderátor
Čili to bylo výrazně osobností Jana Navrátila, já tady připomenu, dočetl jsem se, že on byl taky první, kdo úspěšně použil intraaortální pumpu, je to tak?

Petr NĚMEC, ředitel centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Ano, je to tak, to byla vlastně první mechanická podpora srdce, která byla použita v Česku a myslím si, že i v celé východní Evropě.

Petr FISCHER, moderátor
No, ale podle informací, které jsou dostupné, které si člověk může dohledat, zjišťujeme, že brněnští lékaři kvůli politické situaci tehdy neměli úplně nejlepší přístup k technologii, kterou v té operaci 3 roky před tím použili ve Spojených státech a tu umělou chlopeň museli navrhnout a vyrobit úplně sami, je to pravda?

Petr NĚMEC, ředitel centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Je to pravda, tehdejší přístup k informacím ze západu byl velmi omezený a přístup k technologiím v těch 60. Letech byl téměř nemožný, tak proto třeba i ty operace, které se začaly dělat v mimotělním oběhu, se začaly dělat na přístroji, který byl celý vyvinut tady v Brně a podobné to bylo i s těmi chlopněmi, takže první chlopně, které profesor Navrátil implantoval vlastně byly výrobky lékařů a techniků brněnské fakultní nemocnice.

Petr FISCHER, moderátor
Dá se říct, že kdyby tehdy československé zdravotnictví bylo napojeno na světovou síť jako dnes, tak by se zřejmě ta operace asi podařila dříve, možná dříve než ve Spojených státech.

Petr NĚMEC, ředitel centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Je to samozřejmě možné a bylo to právě díky tomu, že tady bylo několik zapálených lidí pro tento obor v čele s profesorem Navrátilem.

Petr FISCHER, moderátor
Řekněte laikovi, jak náročná to tehdy operace byla, už jste leccos naznačil, že vlastně technika ta podpůrná jaksi nebyla dokonalá.

Petr NĚMEC, ředitel centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Já myslím, že to musela být operace velmi náročná, protože jenom třeba ten přístroj pro mimotělní oběh, který byl nutnou podmínkou toho, aby se ta srdeční chlopeň mohla nahradit, se musel tehdy plnit asi 4 litry krve, čili byly velké nároky na krevní deriváty, na krev, operace trvala mnoho hodin a i ten pooperační stav pacienta potom většinou odpovídá té délce operace, takže pacienti běžně po takové operaci v té době byli v nemocnici třeba 3-4 týdny, než byli schopni odejít domů.

Petr FISCHER, moderátor
Dnes je asi ta technika, technologie i postupy a zkušenost s operacemi už úplně jinde, dá se říct, že tyto operace chlopní jsou dnes zcela běžné?

Petr NĚMEC, ředitel centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Ano, operace srdeční chlopně jsou dnes běžným standardem na našem pracovišti, takovéto operace děláme jednu nebo dvě denně s naprosto standardním postupem a výbornými výsledky.

Petr FISCHER, moderátor
Vy jste mluvil o tom, že ta rekonvalescence byla poměrně dlouhá, jak je rekonvalescence dlouhá dnes?

Petr NĚMEC, ředitel centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
No dneska se ta rekonvalescence výrazně zkracuje a doba pobytu pacienta po operaci srdeční chlopni se pohybuje v řádově 7 až 10 dnech.

Petr FISCHER, moderátor
Takže za 7 až 10 dní po operaci jde domů a je naprosto v pořádku?

Petr NĚMEC, ředitel centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Pacient jde domů, druhá varianta, kterou velmi často používáme je, že pacient odchází přímo do lázní nebo odborného léčebného ústavu, kde se věnují pacientům po stránce rehabilitace, kde stráví další 3 až 4 týdny, takže vlastně po této době už přijde domů pacient zcela fit.

Petr FISCHER, moderátor
No vy jste mluvil o výjimečnosti osobnosti Jana Navrátila, tak já se teď zeptám, možná poněkud sugestivně, kolik takových Janů Navrátilů dnes kardiochirurgie česká má, respektive jak se můžeme srovnávat dnes se světem v této oblasti?

Petr NĚMEC, ředitel centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Já myslím, že česká kardiochirurgie ve srovnání se světem je na tom dneska velmi, velmi dobře. Přispělo k tomu jednak to, že dneska jsou otevřené hranice a kdokoliv z českých kardiochirurgů může vycestovat do zahraničí a všechny i ty nejnovější technologie a operační postupy může v uvozovkách okoukat a druhá věc, která k tomu vede, je ta, že na začátku 90. Let byl takový obrovský bum kardiochirurgie, kdy se zjistilo, že se dá léčit řada srdečních onemocnění výbornými výsledky a v té době začala pracovat možná podobně entuziastická generace kardiochirurgů, jako byl profesor Navrátil, takže se během krátké doby právě českou kardiochirurgii podařilo dostat na velmi vysokou úroveň.

Petr FISCHER, moderátor
Mají dostatečný počet následovníků? Narážím na to, že lékaři z České republiky odcházejí, není to případ kardiochirurgie?

Petr NĚMEC, ředitel centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Já myslím, že kardiochirurgie je jeden z mála oborů, kdy zatím není úplně nouze o lékaře, i když dneska bohužel ti úplně nejmladší k tomuto oboru také příliš netíhnou, protože zjišťují, že existují obory určitě jednodušší, levnější, možná i lépe honorované, takže není vyloučeno, že určitá forma krize v uvozovkách může i v kardiochirurgii nastat.

Petr FISCHER, moderátor
Tak si budeme společně přát, aby nenastala a aby se české kardiochirurgii i nadále dařilo. To byl ředitel centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Petr Němec, já vám moc děkuju za rozhovor a hezký večer.

Petr NĚMEC, ředitel centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Nashledanou, hezký večer.

Klíčová slova: