Postupy a metody se zrakovým postižením

 V tomto textu bych se ráda zamyslela nad metodami a postupy při sebeobsluze zrakově postiženého. Vysvětlím to tak, jak to mám sama ve svém životě a jak mně to vyhovuje.

Linda na střeše ZČU u solárních panelů

Sebeobsluha

Když člověk přijde o zrak, ať už náhle nebo postupně, tak je třeba se učit rutinní věci od začátku. Ať je to manipulace s horkými tekutinami, jak nastavit troubu na pečení či jak třídit prádlo. Všechny tyto činnosti se skrývají pod termínem sebeobsluha. Tyto kurzy můžete absolvovat v krajských střediscích Tyfloservisu, o.p.s., kde vás instruktoři naučí, jak zvládat každodenní věci bez kontroly zraku. Služba je...

 

Klíčová slova: