Popisky pro nevidomé na kontejnerech na tříděný odpad. V Prostějově myslí na zdravotně postižené

PROSTĚJOV – V Prostějově se snaží usnadnit život nevidomým a slabozrakým lidem a vyhověli žádosti obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum. Na kontejnery na tříděný odpad ve Wolkerově ulici umístili popisky v Braillově písmu. Pokud by vám nebo vašIm blízkým pomohlo takové označení, neváhejte se obrátit na prostějovský magistrát.

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Olomouc – Regionální pracoviště Prostějov oslovilo Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova se žádostí o možnost umístit na kontejnery na tříděný odpad, na stanovišti ve Wolkerově ulici, popisky v Braillově písmu. "Centrum nechalo plastové popisky vyrobit na dva kontejnery na plast a dva kontejnery na papír. Označení byla se souhlasem Statutárního města Prostějova v minulém týdnu na kontejnery instalována. Další značení kontejnerů popisků v Braillově písmu bude pokračovat dle potřeby a zájmu občanů," konstatoval náměstek primátora pro komunální oblast Jiří Pospíšil.  

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru , kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Braillovo slepecké písmo je speciální druh písma určený pro nevidomé, slabozraké

Klíčová slova: