Poběží pro Jedličku

Výtěžek z třetího ročníku Běhu pro Jedličku, který startuje v Praze 16. června v 15 hodin, půjde na podporu dětí a mládeže s tělesným nebo kombinovaným postižením.  

"Pro závodníky máme připravených několik závodních okruhů v různé délce a s různou obtížností – od dětských na 80 a 150 metrů až po ty náročnější na 3600 a 4900 metrů. Jednotlivé trasy budou obsahovat překážkové zóny, které budou symbolizovat bariéry, se kterými se denně setkávají děti a mládež s tělesným postižením," řekla za pořadatele výkonná ředitelka Nadace Jedličkova ústavu Markéta Balvínová.  

Ústav je více než sto let nedílnou součástí Vyšehradu, a proto se poběží symbolicky po vyšehradských hradbách....

 

Klíčová slova: