Plzeň nabízí pomoc sluchově postiženým, zpřístupnilo jim svoji krizovou linku i informační linku města

je daná telefonní linka přístupná i pro osoby se sluchovým postižením, nedoslýchavým, seniorům, případně i cizincům, kteří preferují psanou formu projevu. Služba je poskytována zdarma. Odkaz na infolinku naleznou občané na adrese https://plzen-c19...

 

Klíčová slova: