Parkování na vyhrazeném stání pro ZTP či ZTP/P

 Nejednou jsem viděl stát auto, byť jen na krátkou chvíli, na parkovacím místě vyhrazeném pro osoby se ZTP a ZTP/P. Jakým postihům se vystavuje řidič, který tam zastavil?  
 Pavel Horálek  

 V případě zastavení a stání na vyhrazeném parkovišti pro vozidla osob se zdravotním hendikepem se ukládá pokuta na místě do 2500 korun, ve správním řízení pak sankce činí 5000 až 10 000 korun. Od 1. ledna 2022 pak nově může řidič dostat dva trestné body. Sankce je oprávněna uložit Policie ČR, obecní policie nebo příslušný správní orgán obce s rozšířenou působností....

 

Klíčová slova: