Pacientská akademie vysvětlila, co vás čeká před operací

Nácvik chůze o francouzských holích. Na akademické půdě Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E.

Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) se konala první Pacientská akademie Ortopedické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Budoucí pacienti ortopedie, kteří se chystají na endoprotézu některého z kloubů, se detailně dozvěděli, co je čeká, zhlédli edukační video a vyzkoušeli si chůzi o francouzských holích.  

"Projekt má za cíl představit pacientům průchod naší nemocnicí v průběhu jejich plánované operace – implantace endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu. Často může celý proces provázet strach a nejistota a naším cílem je tyto obavy pacientů odbourat a vysvětlit jim, jak jejich hospitalizace bude probíhat," popsal cíle projektu přednosta Ortopedické kliniky Tomáš Novotný.  

"Operací jako takových se všichni obáváme a těch ortopedických zvlášť, protože...

 

Klíčová slova: