Osvětová akce Neboj se mě

 
ČT 1

18:00 Události v regionech - Brno

 
Jakub VÁCHA, moderátor

Seznámit se s nástrahami, se kterými se potýkají nevidomí, se lidé mohli během dne na brněnském náměstí Svobody. Osvětovou akci s názvem Neboj se mě pořádalo město společně s neziskovými organizacemi. Zájemci se dozvěděli taky to, jak lidem se zrakovým postižením správně pomáhat.

Dominika HULOVÁ, organizátorka, Neboj se mě

Máme tu dobrovolníky z řadů nevidomých, kteří nám ochotně, a za to jsme velmi vděční, vypráví o tom, jaký je život nevidomého v Brně. Především proto, že jsou tady různé překážky a nástrahy, i co se týče dopravy a různých jiných věcí, které tu zažívají. A dále jsou tady komentované prohlídky práce vodících psů.

redaktorka

V pasáži Rozkvět nebo v Domě pánů z Lipé si zájemci mohli vyzkoušet chůzi se slepeckou holí nebo několik brýlí, které simulují různé vady zraku.

Klíčová slova: