Osobní asistence handicapovaným osobám (nejen) s diabetem: Jak funguje?

O problematice osobní asistence handicapovaným se v našich končinách jen pramálo ví. Pojďme si tedy toto téma více osvětlit. Nejprve je nutné podotknout, že tato služba je poskytována nejen lidem s tělesným postižením, ale také s tím mentálním. Osoba, která asistenci poskytuje, je vlastně klientovi podporou v mnoha životních oblastech, které si níže představíme. Zahrnuje samo sebou v mnoha případech i péči o diabetiky s jakýmkoliv handicapem.

Pokud vás zajímá osobní asistence z pozice poskytovatele, není tak složité pomáhat. Žádnou speciální kvalifikaci nemusíte mít, avšak je záhodno absolvovat jakákoliv školení, která zvýší povědomí ohledně péče ošetřovatelské, psychologické i rehabilitační . Kontinuální vzdělávání je v tomto důležité. Pomáhat však můžete potřebným i přes nejrůznější organizace, které poskytují služby osobní asistence. ...

 

Klíčová slova: