Onemocnění očí

ČRo - Plzeň
 -

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Krásný podvečer vám přeje Soňa Vaicenbacherová, pokud jste nás poslouchali dopoledne víte, že dnešní lékařské poradny věnujeme problémům se zrakem, onemocnění očí. Naším hostem je MuDr. Ivana Sováková vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky plzeňské Fakultní nemocnice dobrý podvečer. Paní doktorka bude odpovídat na vaše dotazy k našemu tématu. A ty nám můžete buď telefonovat na pevnou linku 221 554 222, anebo psát jako smsky na číslo 605 55 4 osmičky. 10. říjen bude světovým dnem zraku, také proto jsme se právě na zrak dneska zaměřili.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Posloucháte lékařskou poradnu rádio vašeho kraje, ve které se můžete ohledně potíží se zrakem a onemocnění očí poradit s paní MuDr. Ivanou Sovákovou vedoucí lékařkou glaukomové ambulance plzeňské oční kliniky. Využít můžete pevnou linku 221 554 222 a číslo pro SMS zprávy 605 55 4 osmičky. Když si tenhle týden připomínáme Světový den zraku, mohla byste nám alespoň zjednodušeně přiblížit, na jakém principu vlastně funguje lidský zrak, zdravé oko tedy.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Tak vlastně do zdravého oka přichází světelný paprsek, který musí projít na začátku rohovkou, což je průhledné médium, pak přechází přes čočku a vlastně vzadu se promítá na sítnici do místečka je nejostřejší vidění, kterému se říká makula. Když je oko zdravé, tak všechno funguje v pořádku. Oko se říká, že je emetropické, to znamená, že nemá žádný počet dioptrií a na sítnici se dobře zobrazí obraz, který na, který se díváme. Samozřejmě každé to optické médium může mít svojí chorobu, určitou patologii a tomu se pak věnují věnuje vždy určitá část oftalmologie. Onemocnění rohovky, čočky, sítnice, zvýšený očím tlak, což je glaukom, prostě pak už je tam víc nemocí, které se rozlišují podle toho, jakou část oka postihují.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
A co všechno ovlivňuje náš zrak a kvalitu vidění?

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Náš zrak vlastně mohou ovlivnit buďto choroby, které mohou být vrozené. Nebo potom získané choroby, které jsou buď s přibývajícím věkem nebo potom různé různá různé úrazy. Nebo třeba i horší životní styl, když pacient je polymorbidní, má několik nebo velké množství chorob, a tak se to může projevit i pak na očním nálezu určitou oční patologií.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Vezměte si prosím, sluchátka, protože někdo čeká na telefonní lince. Dobrý podvečer.

posluchač
Večer tady je pacient ze západních Čech. Prosím pěkně přes 20 let se léčím na glaukom, mám glaukom otevřeného úhlu, teď se mi to zhoršilo, bral jsem pouze Timolol a na pravém oku se objevila kataraka vpravo. Je to dobře? To je asi šedý zákal a byl mi Timolol zrušen a měl jsem začít brát medikací Monopost. Mám ale angínu pectoris. Jsem starobní důchodce, beru po bypassu warfarin a ten Monopost mě značně zvýšil vždycky večer tlak. Myslíte si, že je to možný.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Myslím si že tohle ta léčba, kterou a máte nasazenou v současné době ten Monopost krevní tlak mnoho neovlivňuje. A mohlo by to bejt určitá atypie určitého pacienta, ale ve většině případů krevní tlak tyhlety preparáty neovlivňují. Je to trošičku silnější preparát, než který jste měl předchozí. A v ten glaukom je vlastně choroba, je to postupné slábnutí, odumírání zrakového nervu, nedá se ta choroba úplně vyléčit, ale dá se zpomalit, eventuálně zastavit na určitou dobu. Pravděpodobně jste tam měl nějaké zhoršení, proto vám posílili léčbu a co se týče toho dalšího nálezu, tak vlastně vám paní doktorka pan doktor napsal, že máte Kataraktu, což je šedý zákal, což po padesátém roce věku u každého ta čočka začíná určitým způsobem se kalit, takže to je úplně normální věková záležitost a v určité fázi potom podle toho, jak pacientům ten šedý zákal vadí, v jaké fázi toho kalení, tak se dá kdykoliv od operovat a pokud je vzadu zdravé oko, nebudete mít velké změny od glaukomu, tak by to vidím měl být měl být v pořádku.

posluchač
Paní doktorko, ten Monopost, když jsem ho měl první den, tak už jsem cítil tlak na hrudi, potom za další 2 3 dni a pátej den velice velice.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Zkuste se teda poradit s vaším ošetřujícím oftalmologem, jestli opravdu teda nezkusíte změnu preparátů. Jestli teda buďto teda je to možná shoda okolností, ale samozřejmě nemůžeme vyloučit, že opravdu preparát vám nějaké problémy vytváří, takže domluvte se na změnu preparátů a uvidíte, jestli ty potíže celkové ohledně krevního tlaku pominou.

posluchač
Děkuji děkuji mnohokrát.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Děkujeme za zavolání přejeme hezký večer na slyšenou.

posluchač
Vám taky na shledanou.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
A rovnou přijmeme další telefonát dobrý podvečer.

posluchačka
Dobrý podvečer posluchačka z Tachova prosím vás, v únoru jsem měla nějakou virózu a fiktivní na to, když vypukla tak se mi vrazila jakoby do očí, od tý doby, když se dívám na levé oko, tak se mi jakoby točí hlava, když se dívám na pravé oko, nic neděje. Ale stále mám tyhle ty problémy, no je mi může to být v souvislosti s tou virozou.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
V souvislosti s virózou většinou objevují potíže povrchu oka, spojivkové, rohovkovové. Nebývají většinou potíže tohoto typu co udáváte, takže takhle těžko se mohou úplně přesně vyjádřit, chtělo by to asi podrobné vyšetření vašeho oftalmologa, protože to vypadá, že je nějaký nějaká záležitost, která je pravděpodobně spojená s viděním, takže jestli tam není nějaký nález na sítnici. Nebo v oblasti zrakového nervu, což by mohla být shoda okolností s vaším vaším onemocněním v tom únoru, ale to téhle to takhle opravdu nemohu přesně diagnostikovat.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Mějte se pěkně na slyšenou. Pevná linka 221 554 222. A číslo pro SMS zprávy 605 55 4 osmičky jsou vám k dispozici. Pro dotazy týkající se problémů se zrakem a očních chorob. Také vám poradí lékařka, která vede glaukomovou ambulanci oční kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. MuDr. Ivana Sováková.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
O zraku a očích je dnešní lékařská poradna co vás zajímá rádia vašeho kraje, ve které je s námi MuDr. Ivana Sováková. Vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky v Plzni na Lochotíně. A teď s námi někdo u telefonu dobrý podvečer.

posluchačka
Dobrý večer tady posluchačka z Karlových Varů já bych se zeptal paní doktorky zároveň bych navázal na dotaz ohledně spojení s tou virozou. Jedná se o manžela je mu 62 let a před asi 10 rokama se mu začala zvětšovat panenka čili čočka, jestli to říkám dobře. Mysleli jsme si vždycky, že to je nějak třeba z únavy nebo toho, až nakonec navštíví očního lékaře a ten konstatoval, že to není pro očaře, ale pro neurologa. Šel na neurologii a tam teda byl pan doktor, který zřejmě se setkal s onemocněním takzvaným, Adiho syndrom říkal, že to je virové onemocnění a že to může mít souvislosti s okem. Manželovi se to ale stále horší, takže teď jsem řekla, ať na to oční jde znovu. Máte s tím nějakou zkušenost.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
A asi by chtělo opravdu, jak říkáte zopakovat to neurologické vyšetření, protože původně to mohl být jeho syndrom teďka lze. Aby, aby se prostě vyloučila, jestli tam není další nějaká záležitost jako mozková, protože vlastně to co. O čem povídáte to je vlastně rozšíření zornice rozšíření zornice, že tam mezi pravou levou a s ornicí asymetrie, takže bylo by lepší udělat znovu neurologické vyšetření eventuálně nějakou grafiku, což znamená CT mozku.

posluchačka
Dobře tak jo, děkuju.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Oběma za dotaz na slyšenou na shledanou. Co my sami můžeme udělat paní doktorka pro svůj zrak, aby nám co nejdéle dobře sloužil.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Je vhodné mít dobrou korekci brýlovovou, to znamená, když člověk vidí, že už určité. Určité písmenka nebo na určitou vzdálenost, jak do dálky nebo do blízka. Něco nepřečte nebo už to není, tak jak to bývalo, tak. Si nechat vyšetřit ta refrakční si ji a do korigovat. Eventuálně teda začít nosit správnou korekci. Ta korekce může být předepsaná nebo vyzkoušená u optika. Ale po čtyřicátém roce věku by měl být člověk vyšetřen i u oftalmologa, což je oční lékař, aby se vyloučily eventuálně počátky nějakých chorob, které v této době už mohou nastupovat.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
A tam se přirozeně samozřejmě zhoršuje zrak nastupuje vetchozrakost, jak to se projevuje to právě to, že nemůžeme přečíst písmenka.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Ano je to přesně tohle, že už do blízka se nám to určité fázi rozmazává, že nemůžeme přečíst malá písmenka. A záleží samozřejmě zase na tom, jestli člověk od začátku jako od mládí a žádnou korekci nenosil, jestli byl takzvaně metro, což znamená, že neměl zatím žádnou korekci tak pak mu do blízka přibývá plusová korekce pokud měl v mládí minusovou korekci měl brýle na dálku, tak to potom v tom pozdějším věku. Je pro něj trošičku plus, protože vlastně může svoji korekci odložit a vidí do blízka dobře bez brýlí.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
A ty brýle na vetchozrakost. Měl by předepsat oční lékař, anebo postačí brýle na čtení, které se dají běžně koupit jsou v drogeriích lékárnách.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Dají se koupit brýle, které jsou v lékárně nebo drogerii. Pacient teda by měl být vyšetřen a změřen buďto u očního lékaře nebo o u optika, aby věděl. Jakou korekci nebo která korekce je pro něj optimální nejlepší, ale. Je to pro ty pacienty, kteří mají. Stejné pravé levé oko, protože pokud si kupujete brýle drogerii nebo lékárně, tak tam jsou obě obě ty skla jsou stejná, takže když má někdo obě oči stejné není tam žádný astigmatismus astigmatismus seznam, což je ceny britské sklo, tak se dají koupit i. Tyto brýle a nevadí to ale je vhodné to vyšetření u oftalmologa plus eventuálně předpis teda nebo ne, předpis ale přezkoušení buďto v tom loga a nebo u optika a potom si může člověk korekci koupit v lékárně.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Máme tady hodně dotazů od posluchačů, například čím se liší polarizační brýle od slunečních a pro koho jsou vhodné.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Ty polarizační brýle a ty jsou vhodné pro řidiče, protože tam ještě speciální polarizační filtr, který eliminuje odlesky slunečních paprsků od ploch, jako je třeba silnice nebo voda. Hladina nebo sněhová pokrývka a díky těm speciálním filtrům. Ta záře, která je od drobného povrchu, která se odráží od toho rovného povrchu tak vlastně zeslabena tak, že to vidění v těchto brýlích je pohodlnější je bez bez bez nepříjemného oslnění a pokud je to v kombinaci s kvalitním UV filtrem nebo různými odstíny zabarvení, tak to udělá vysokou ostrost vidění a uleví to očím a pěkně v těchto brýlích se vnímají barvy.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Mám krvácení do sítnice levého oka, jaké jsou možnosti léčby.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Takhle nemohu úplně přesně odpovědět ale pravděpodobně. Jde o krvácení a místečku nejostřejšího vidění, což je Makula a tou jsme dopoledne o tom mluvili může se jednat teda u pacienta o určitou formu makulární degenerace, které se, říká vlhká forma makulární degenerace a. Tato vlhká forma by se eventuálně dala léčit injekční formou a s. Biologickými preparáty, ale takhle těžko mohu se přesně vyjádřit bude to chtít vyšetření u vašeho očního lékaře eventuálně s doporučením pokud by to byla vlhká forma makulární degenerace tak potom s doporučením na naši kliniku.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Manžel má jako krvavé oči, jako kdyby tam měl písek v očích, prosím o radu má cukrovku.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Podle dotazu a toho co vám paní popisuje, tak se pravděpodobně jedná o povrchový zánět spojivek možná i trochu s nálezem na rohovce, takže může buď zkusit zpočátku pouze nějaké umělé slzy, které povrch vyhladí a pokud umělé slzy, které jsou bez receptu volně prodejné v lékárně by nepomohly tak potom raději navštívit oftalmologa k podrobnějšímu vyšetření.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Hostem v lékařské poradně vedoucí lékařka glaukomové ambulance ve fakultní nemocnici Plzeň. MuDr. Ivana Sováková, jestli se chcete něco zeptat volejte na pevnou linku 221 554 222, anebo pište posílejte esemesky na číslo 605 55 4 osmičky.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Pokračuje lékařská poradna na téma problémy se zrakem onemocnění očí. Paní MuDr. Ivanou Sovákovou z oční kliniky plzeňské Fakultní nemocnice. Někdo se nám hlásí přes telefon dobrý podvečer.

posluchačka
Dobrý večer tady je posluchačka z Domažlicka. Já bych poprosila paní doktorku měla bych dotaz na ní. Byla já jsem po operaci šedého zákalu, to mě operovali koncem srpna a já bych ráda věděla, jak dlouho trvá doléčení po té operaci operace vidím dobře moc pěkně, ale zdá se, že jako občas mě to oko více slzí.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Pokud byla operace nekomplikovaná, tak to pooperační hojení či 4 až 6 týdnů. A potom už by to mělo být v pořádku. A po tom se teda taky píše přezkouší se korekce. Píšou se brýle pokud nemáte nějakou multifokální čočku, a tak vlastně pokud je tam čočka monofokální, což znamená, že se vypočítá tedy dioptrická hodnota na jednu vzdálenost, takže třeba do dálky jste bez brýlí do blízka se pak dopíše korekce, kterou pak používáte, takže přibližně po těch dvou měsících už se může vyzkoušet korekce. Může tam přece jenom po tý o té operaci ještě trvat určitá určitý pocit diskomfortu slzení pálení třeba u lidí, kteří měli nebo mají třeba trochu problémy se suchým okem. Tak ten diskomfort může přetrvávat nějakou dobu ale oko už je jakoby zahojené, ale na tyhlety potíže pokud už ne kape kapičky na doléčení po operaci tak můžete koupit nějaké kapky typu umělých slz, jak jsme o nich mluvili. A kapacit dle vaší potřeby ještě třeba několik týdnů.

posluchačka
Ano děkuji já mám totiž jít na další operaci na druhé oko a já jsem si to nechala odložit až po novým roce z tohoto důvodu ano, a tak jsem právě chtěla vědět, jestli to slzení občasný je normální.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Může být může být a kupte si ty umělé slzy. Aplikujte je. A myslím si, že když jste to dala tu další operaci po Novém roce, že by všechno mělo navazovat v pořádku, že už to první oko bude už bez potíží.

posluchačka
Ano děkuji vám.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Děkujeme vám za dotaz let na shledanou k operaci šedého zákalu ještě 1 dotaz, kdy je po této operaci možné řídit auto.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Pokud je operace bez komplikací, a tak vlastně již po týdnu je vidění relativně pěkné a není tam nějaký problém, aby pacient nemohl úplně řídit, takže já bych řekla, že po měsíci zcela jistě proti čtyřech týdnech zcela jistě.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Pavučinky plovoucí v zorném poli, anomálie ve sklivci, co s tím. Možná podobný dotaz, od dětství vídám proti bílé ploše něco jako žížalku, která se rozvíjí a zase zavinuje. Ale stále do stejného tvaru co by to mohlo být.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Právě jak je předchozí dotaz, určitá degenerace sklivce, která není nijak nebezpečná. Ale tyto zákalky se s přibývajícím věkem mohou zintenzivňovat, bohužel se s tím nedá nic dělat nebo nějak léčit, aby se rozpustili, takže pacienti si na ně většinou zvyknou. Ale samozřejmě, pokud se podívají proti světlému pozadí, modré obloze, tak tyto potíže se intenzivní a vnímají je výrazněji.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Pátý den mám v levém oku důrazný pocit, jako když něco padne do oka. Výplach nepomohl poradíte.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Mohlo by to být i cizí tělísko pod víčkem nebo nějaký defekt na rohovce tak, že by to chtělo vyšetření u vašeho oftalmologa.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Extrémně mě slzí oči. Bez vymáčknutí slz z oka téměř nevidím. Je mi 64 let na očním mi řekli, ať si koupím kapky do očí bez konzervantů ale nepomáhají děkuji za radu.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
No tak tady taky přesně nemůžu diagnostikovat váš problém ale mohlo by to být i zánět okrajů očních víček, kterému se říká maibonitida, kdy ten slzný film je opravdu nekvalitní chybí tam určitá složka toho slzného filmu. A tam potom to chce přesně určit typ těch kapek, které si máte koupit, protože každé kapky obsahují jinou část spektra toho slzného filmu. Takže preferovala bych vyšetření oftalmologa se zaměřením na ten slzný film na onemocnění okrajů víček. A domluvit se přímo na konkrétní preparát.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Prospívá očím takzvaná oční gymnastika a jak často, jak je provádět.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Nějakou speciální oční gymnastiku neprovádíme. Ale takže nemohu se k této problematice úplně přesně nebo. Nějak odborně vyjádřit ale. Samozřejmě, když si člověka trošku procvičí oči nekouká na jedno místo, když třeba pracuje na počítači trošičku a jako zrak oddálí nebo zamrká po určité době tak je to samozřejmě jenom dobře ale nějaké speciální oční cviky nedoporučujeme.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Tak teď k počítači. Vnuk 12 let je celé hodiny u počítače. Poškodí se tím zrak.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
No a u těch dětí. V současné době, kdy teda v posledních letech děti používají hodně počítače mobily. Tak a ve vyspělých zemí se zdá, že přibývá dětí, které mají krátkozrakost a. Děti totiž tráví méně času venku, míň pobíhají, hrajou si, tím pádem míň se dívají do dálky a hodně pracujou do blízka, takže tohleto a se v současné době ve světě řeší, že u těch dětí se může opravdu a ve vyšší míře vyskytovat krátkozrakost a právě se navrhuje takový způsob, říká se tomu způsob 20ti, 3× 20, když děti třeba 20 minut pracují na počítači, tak by měli aspoň na 20 sekund odvrátit zrak, zadívat se na nějaký vzdálený předmět nebo se rozhlédnout kolem sebe a potom 20× za sebou rychle za mrkat, aby si vylepšili slzný film a potom se zase vrátit ke své činnosti.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Tak to možná byla i odpověď na otázku po více hodinové práci u počítače mám zarudlé oči. Je to nepříjemné oči jako škrábou pálí, když se dívám na televizi tyto problémy nemáme, jak tomu předejít počítač mě živí tak teď jste vlastně odpověděla.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
A ještě bych tam doporučila intenzivnější míře. Teda umělé slzy aplikovat, i když třeba pacient problémy nemáte klidně si po určité době. Kápnout uměl svazu, aby se vylepšila a kvalita povrchu a oka.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Na téma potíže se zrakem onemocnění očí si na vlnách rádia vašeho kraje povídáme s paní MuDr. Ivanou Sovákovou vedoucí lékařkou glaukomové ambulance oční kliniky Fakultní nemocnice Plzeň.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Naladili jste si rádio vašeho kraje stále se nám ještě můžete ozývat se svými dotazy pro paní MuDr. Ivanu Sovákovou oční lékařku z plzeňské Fakultní nemocnice my se intenzivně věnujeme tomu, abychom na ně odpovídali se zeptat, zda je ještě jiná možnost určení počtu dioptrií, než za pomoci zkušebních čoček a následném čtení. Mám první brýle a po vyšetření a jejich vyrobení mám pocit, že mě nevyhovují.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Jiné jiné možnosti vyzkoušení nejsou, takže je možné, že buď tem rám vám brýlí nějak nesedí, je důležité i aby měli dobré PD, což je rozptyl nebo je to vlastně určitá vzdálenost mezi pravou a levou levým středem zornice, aby ty rámečky nebyly moc velké, takže by bylo vhodné, abyste si zašla na přeměření a tam, kde vám brýle udělali, aby se znovu podívali, jestli všecko v pořádku.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Dostala jsem nové brýle na čtení, když čtu musím text držet asi 40 cm od očí. Přiblížení nebo vzdálení se text rozmazává nedá se číst u brýlí, které se měla předtím tento jev nebyl nemusela jsem udržovat jen jednu vzdálenost co doporučujete.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Pravděpodobně ty nové brýle, které jste dostala jsou silnější tím pádem a vlastně jsou a vyzkoušené na určitou vzdálenost, na kterou jste měla ten text, na které na, který jste, který jste četla. A vlastně ze vzdáleností toho textu se pak. Ty dioptrie samozřejmě mění u a brýlí, které jsou slabší a oko ještě i přes ty brýle slabší vidíte tak oko může trošičku něco při komorování a tohleto slabších brýlí je vyrušena, takže na běžnou takovou práci, která není intenzivní nebo není to třeba šití černé látky nebo intenzivní dlouhodobé práce. Do blízka si ponechte ty svoje původní brýle a ty nové brýle, které máte silnější si nechte na nějakou práci, která je prostě zrakově náročná.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Je dobré preventivně užívat nějaké potravinové doplňky vlivem na zrak a co by měly obsahovat.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
V pozdějším věku je dobré. A užívat preparáty, které posilují vlastně místečko nejostřejšího vidění, což je Makula a tyto preparáty obsahují lutein, který se vychytává Makula. Obsahují Omega 3 mastné kyseliny a ještě ještě další vitaminy a tyto a potravinové doplňky, které nejsou na předpis kupují se tak vlastně posilují to místo nejostřejšího vidění a udržují v co nejlepší formě a do dalšího věku.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Jsem sledovaný pro oční hypertenzi mám většinou vyšší tlaky než 21. Mám časté migrény bolest očima střídá se levá strana s pravou trvá 3 dny. Může migréna s tímto souviset stále nevím, co je spouštěčem je mi 45 let. V jedenaosmdesátém roce jsem měl operované levé oko zatím většinou začíná ta bolest po únavě, ale i bez únavy.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Tam několik záležitostí a oční migréna může být úplná úplně samostatná kategorie, která. Může spouštět, jak bolest a očí tak určité fenomény vnímané zorném poli druhá záležitost, kterou uvádíte je nitrooční hypertenze. Nitrooční hypertenze je určitý vyšší tlak v oku který, který tomu oku nemusí vůbec nic způsobovat pacient oční hypertenzí nikdy nemusí mít oční chorobu a celý život je to v pořádku. Ale někoho unikl několika procent pacientů s oční hypertenzí se toto může vyvinout až do glaukomového onemocnění, takže to je další záležitost a pak jste ještě po operaci levého oka ale nevíme jakou operaci jste prodělal, takže jsou to 3 záležitosti, které můžou být spojené a nebo tam může být určitá vazba, takže takhle těžko můžeme určit chtělo by to vyšetření u vašeho v tom loga, abyste se domluvil, jestli je tam nějaký spouštěče tím vašich potíží z jedné nebo z druhé. Choroby, co je příčinou světlo plachosti a lze to nějak léčit. A světloplachost, což je zvýšená citlivost na světlo. Tak příčina se někdy vůbec nemusí pacienta zjistit.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Ale může být příčinou a určitá špatná korekce nebo nedokončí chování pacienta únava očí suché oko, takže. Většinou to chce také oční vyšetření, aby se eventuálně buďto příčina našla, pokud se příčina nenajde tak je to pouze na nějaké ochranné prostředky, což znamená sluneční brýle eventuálně v kombinaci s polarizačními nebo i kšiltovou ochranu těch očí, protože některým pacientům opravdu to světlo plachost měla velké problémy třeba běžné sluneční brýle jim nestačí u těch slunečních být brýlí a pak také záleží na typu filtru tam těch filtrů je několik ta škála je od jedné do čtyř, takže potom záleží na tom, jak to světlo plachost ty intenzivní ten filtr 4 velmi tmavý, který už by měl zabránit pacientovo potíží.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Vedoucí lékařka glaukomové ambulance plzeňské oční kliniky MuDr. Ivana Sováková odpovídá na dotazy lékařské poradně co vás zajímá rádia vašeho kraje. Dalším se dostaneme po písničce.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Potíže se zrakem a onemocnění očí probíráme s oční lékařskou lékařkou paní MuDr. Ivanou Sovákovou z plzeňské Fakultní nemocnice. Já bych ráda zeptala, které z těch veškerých vad a chorob je v dnešní době možné léčit operativně.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
V dnešní době se operativně léčí spousta očních vad a chorob a jak rohovky, čočky, sítnice a glaukomu, takže tam je velká škála, protože ten na rozsah těch metod se v posledních letech rozvojem techniky a přístrojového vybavení hrozně rozšířil rozvinu vetchozrakost třeba už také operuje také se operuje, ale protože je to proces, který vlastně u toho člověka probíhá i dál, tak se vlastně od operuje ten jeho stav, který je v té době, ale to stárnutí té čočky probíhá dál tam je pak možná s výhodou u té vetchozrakost ti počkat si na operaci šedého zákalu, kdy se čočka vypočítá na určité. Dioptrie nulové třeba do dálky a do blízka teda se dá nějaká korekce a pokud teda člověk opravdu nechce mít žádné brýle, tak si potom může nechat aplikovat multifokální čočku, což je vlastně čočka, která umožňuje je to čočka vevnitř v oku, která umožňuje vidění na dálku i do blízka. Bez korekce ta je teda příplatková není hrazena plně ze zdravotního pojištění.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Jak léčíte zelený zákal paní doktorko, protože u toho asi operace žádná nepomůže.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Zelený zákal většinou se začíná léčit. Kapkami konzervativní léčbou, ale potom dalších stadiích, anebo i podle toho, jak pacient jaká ta jeho choroba glaukom jsem je, tak se může léčit, jak laserem tak klasickou chirurgickou operací, protože vlastně zelený zákal. Většinou vzniká poškození zorného pole zrakového nervu a tím pádem zorného pole vyšším nitrooční tlakem v oku a my vlastně veškerou léčbou, kterou tomu pacientovi poskytujeme tak ten nitrooční tlak se snažíme snížit buďto to lze teda konzervativní léčbou, což jsou kapky do oka, anebo to lze nějakou operativní technikou, jak laserem nebo klasickou dotyk s chirurgickou operací.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Takže v současné době už se pacienti se zeleným zákalem nemusí obávat, že by přišli úplně o zrak.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
No, jako je to tak, že tu chorobu nemůžeme vyléčit my můžeme zpomalit zastavit na určitou dobu, ale ten pacient pořád je ve sledování pořád dispenzární zván, protože nikdy nemůžeme říct, že ta choroba dál nebude pokračovat, takže my se snažíme maximálně vylepšit to co lze. Ale nelze říct, že ten člověk vyléčen. A že už nemusí chodit na další kontroly a že se ta choroba nebude horšit.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Ještě tady máme některé dotazy občas mi do očí zasvítí jakoby reflektor z auta někdy se mi objeví před očima zubatý světelný půlkruh, který je nejprve malý ke konci velký léčím se s VPDM.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Může tam být určitý typ nebo prostě světelný záblesk nebo fenomén které, který vnímáte při té makulární degeneraci, při té chorobě Makuly, což je to VP MD, což je věkem podmíněná makulární degenerace pokud je posluchač starší pacient může to být i u mladších by to mohl být počátek oční migrény na to většinou pak mohla navazovat bolest hlavy, anebo i by mohlo být oční migréna bez bolestí hlavy, takže záleží na tom, kolik pacientovi let, ale pokud uvádí, že má VPMD tak pravděpodobně je to určitý fenomén toho vnímání místečku nejostřejšího vidění v Makule, bohužel s tím se nedá nic moc udělat nebo a jako se toho úplně zbavit.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Na závěr, jak často chodit na prohlídky k očnímu lékaři v mládí ve středním věku potom ve vyšším věku.

Mudr. Ivana SOVÁKOVÁ, vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky FN Plzeň
Tak, jako když bychom to vzali úplně od malých dětí tak pokud by v rodině nebylo nějaké oční onemocnění tupozrakost nebo šilhání, tak by u dětí stačila první kontrole ve třech letech věku pokud je tam nějaké oční onemocnění v rodině tak je lepší, když tyto děti byly vyšetřeny v tom logem v roce věku a jinak po čtyřicátém roce věku by měl být pacient vyšetřen a jak často potom potom podle toho, jestli je nějaká záležitost zjištěná nebo nějaká patologie pokud je všecko v pořádku, tak by stačilo, když by pacient třeba přišel na další brýlové korekci. Pokud je v rodině nějaká anamnéza očního onemocnění, jako například glaukomu tak mu ošetřující oftalmolog řekne, jak ten nález u toho konkrétního pacienta vypadá za jak dlouho by se měl eventuálně dostavit ke kontrole a aby se něco nezanedbal.

Soňa VAICENBACHEROVÁ, moderátorka
Lékařská poradna končí. Děkuji za něj paní MuDr. Ivaně Sovákové vedoucí lékařce glaukomové ambulance oční kliniky Fakultní nemocnice Plzeň

Klíčová slova: