Ombudsmani se bavili o právech pacientů i zdravotníků

Problematiku práv pacientů i samotných zdravotníků probírali účastníci celostátního setkání ombudsmanů ve zdravotnictví. Spoluorganizátorem akce v Thomayerově nemocnici v Praze byla benešovská Nemocnice Rudolfa a Stefanie a Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR (AOZ ČR).

"Akce se uskutečnila 7. listopadu pod záštitou ředitele Thomayerovy nemocnice Zdeňka Beneše a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a ombudsmanky nemocnice Jaroslavy Mrkvičkové.
Po krátkém představení jednotlivých účastníků následovala přednáška Vladimíry Dvořákové, ombudsmanky z FN Motol – Případová studie na téma kazuistiky, spojená s diskuzí všech účastníků. Následně pokračovala prezentace inženýra Václava Poloka, ombudsmana Městské nemocnice Ostrava s názvem "Zdroje konfliktních situací z pohledu ombudsmana".
Na závěr dopoledního bloku se představil všem zúčastněným ombudsman Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Petr Ballek, který je zároveň předsedou Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR. Ve svém příspěvku obecně shrnul smysl tohoto sdružení, členství a jeho fungování.
V odpolední části Kateřina Havelková a Jana Palečková, představili organizaci Ombudsman...

 

Klíčová slova: