Občanská poradna Společnou cestou spouští na své telefonní lince pilotní provoz služby hovoru s přepisem řeči poradců v reálném čase

Mezi hlavní témata patří např. sociální dávky, zdravotní a sociální pojištění, pracovněprávní otázky, bydlení, dluhová problematika, ochrana spotřebitele, občanské soudní řízení a jeho alternativy.
Tato služba umožňuje telefonovat s využitím simultánního přepisu řeči volaného. Na webu poradny (www.spolcest.cz) rozklikne klient odkaz označený piktogramem přeškrtnutého ucha a otevře se mu speciální okno pro přepis.

Do příslušného pole napíše své telefonní číslo, potvrdí tlačítko „Zavolejte mi“ a systém mu okamžitě volá zpět.

Když klient hovor přijme, bude ve spojení nejen s pracovníkem poradny, ale také s přepisovatelem (profesionálním rychlopísařem) mluvené řeči.
Ten informuje poradce, že bude přepisovat jeho řeč do textu. Poté napíše klientovi do okna na webu, že může zahájit hovor. Klient do telefonu buď mluví, nebo může svá sdělení psát na počítačové klávesnici a poradci je plynule čte automat.
Řeč poradce okamžitě a doslovně přepisuje rychlopísař do textu a klientovi se přepis řeči poradce zobrazuje v reálném čase hovoru na webu v okně pro přepis. Jde o plynulý a přirozený telefonický rozhovor.
Tato služba je ideální volbou pro volající klienty s postižením sluchu, s poruchami řeči nebo hlasu a pro ty, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk, proto preferují zejména při telefonické komunikaci její psanou formu.
Tato komunikační podpora činí své uživatele rovnoprávnými v přístupu k informacím, odborným konzultacím a pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Časová dostupnost telefonického poradenství v jednotlivých dnech a přehled oblastí, jež lze touto cestou konzultovat, jsou uvedeny na webu poradny.
Službu poskytuje službu poskytuje Orbi Pontes ve spolupráci se sociální firmou Transkript online.

Klíčová slova: