Novinky v legislativě zdravotnických prostředků

Od nového roku vstoupila v platnost velká novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zároveň s ní došlo ke změně úhrad u některých zdravotnických prostředků.

Dobrou zprávou je, že u žádné úhradové skupiny nedochází ke zrušení úhrady, naopak u některých zdravotnických prostředků dochází k nárůstu předpokládaných nákladů systému veřejného zdravotního pojištění. To znamená, že to kategorizačního stromu, který zahrnuje hrazené zdravotnické prostředky, přibyly následující položky:  

prostředky pro lokální kyslíkovou terapii, ochranné přilby, zdravotnické prostředky pro mobilizaci podkožních tkání, sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci u dospělých, zdravotnické prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku, konkrétně výměnná komora zvlhčovače integrovaného v přístroji, nové kategorie ortéz pro děti, přístrojové vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci, příslušenství k elektrickým vozíkům, náplasti k fixaci filtrů HME, opravy epitéz obličejových na zakázku a individuální terapeutické úpravy sériově vyrobené obuvi.  

K nárůstu výše úhrady, množstevního limitu nebo zvýšení nároku pojištěnce dochází u biokeramického krytí, sluchadel, řečových procesorů, zdravotnických prostředků pro korekci poruch zraku, bílých holí, vysoce výkonných inhalátorů, nebulizátorů s membránou, ortéz z prefabrikátu, bionických kloubů dolních končetin, tvarovek ušních, bionických protéz, příslušenství k tracheostomickým kanylám, příslušenství k hlasovým protézám, stomických pomůcek pro děti do 6 let a...

 

Klíčová slova: